Welkom

Momenteel vinden er geen gesprekken plaats in de praktijk. Maar als jij hulp nodig hebt, aarzel dan niet. Het is belangrijk dat jij je verhaal kwijt kunt. Bel, mail of stuur een appje. Samen bekijken we wat er wél mogelijk is! 

Er kan een moment in je leven komen dat je het spoor bijster bent geraakt. Je weet niet meer wie je bent en wat je wilt. Je loopt vast in relaties of bent neerslachtig. Je wilt graag voluit leven en je verbonden weten met de ander, maar dat wil niet lukken. Professionele hulp kan je dan helpen om weer vaste grond onder je voeten te krijgen.

Underweis is een bureau voor psychosociale therapie in Friesland. Underweis werkt vanuit een christelijke levensovertuiging, maar staat open voor iedereen ongeacht achtergrond of levensvisie.

Psychosociale hulpverlening is gericht op bewustwording van patronen in denken, voelen en handelen die je verhinderen om jezelf te zijn of gezonde relaties met anderen te onderhouden. Door middel van gesprekken en oefeningen krijg je inzicht. Dat kan je vervolgens helpen om te veranderen door bewuste keuzes te maken en negatieve gewoontes te doorbreken. Vaak is het nodig om bepaalde ervaringen of verdriet te verwerken. Dit is niet altijd gemakkelijk of leuk. Het helpt je wel om te komen bij je eigen hart, hoe jij oorspronkelijk bedoeld bent. Je wordt er een vrijer en ‘heler’ mens van.